به نام او که هر چه داریم از اوست

امروز زوایای جدیدی از کار برای من روشن شد

خیلی چیزها را فهمیدم

هر چه بیشتر پیش می روم می‌فهم که یدالله فوق ایدهم

هر چه بیشتر پیش می‌روم می فهم که ما خواستیم نشد ولی او خواست و شد و اگر خواسته ما نشده است کار خود ما ایراد داشته والا او که بخیل نیست که نشود

هر چه بیشتر پیش می روم

/ 0 نظر / 12 بازدید