در گوشی با خدا (9)

۱. خدای دانا (راستکار و رهبر راستی) را گرامی می دارم.

۲. ما از اندیشه٬ گفتار و کردارِ نیکی که هم اکنون می شود یا پس از این خواهد شد٬ می باشیم. پس ما ستایندگان و در خواهندگانِ آنچه نیکو است٬ می باشیم.

۳. خدایا٬ ما آنچه اندیشیده ایم و گفته ایم و کرده ایم٬ (از راهِ راستیِ زیبا) بر گزیده ایم.

از این کارها٬ بهترینش برای دو هستیِ باد.

۴. برای جهانِ زنده٬ با کارهایی که بهترین هستند٬ در می خواهیم که آرامش و آبادی بر دانا و نادان٬ بر توانا و ناتوان ارزانی شود.

۵. �/font>توانایی از آنِ تواناترین باد.�این است آنچه ما برای خدای دانا و بهترین راستی پیشکش می کنیم٬ آگهی می کنیم٬ نیایش می کنیم.

۶. هرچند یک مرد یا یک زن راستی را بیشتر در یابد٬ بهتر است. او باید خود٬ آن را نیک به کار بندد و به دیگران بگوید تا آنان نیز آن را چنان که شاید٬ ورزند.

۷. ما و جهانِ زنده برای خدای دانا بهترین نیایش و ستایش را داریم.

این را برای تو می ورزیم و (تا آنجا که می توانیم) به دیگران فراز می گوییم.

۸. در سرای راستی٬ در انجمنِ راستی٬ برای همه و هر کس بهترین آرزو (پاداش) هر دو زندگانی است.

۹. با اندیشهء بهتر٬ ای خدای (دانا٬ براستی) این سخن ها را فراز گفته ایم و ترا نگهبان و آموزگارِ اینها می دانیم.

۱۰. از روی راستی و منش نیک ٬ (ای خدا) با ستایش هایی که شایانِ تو٬ با سخن هایی در خورِ تو٬ با نماز هایی ویژهء تو٬ (ترا نگاهبان و آموزگارِ اینها می دانیم).

الهی آمین ...

با تشکر از علیرضا ناجی ...

/ 0 نظر / 12 بازدید