داستان کوتاه

کشیشی توی اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد مست و لایعقل سوار شد و کنار او نشست


مردک روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از کشیش پرسید :
پدر روحانی روماتیسم از چی ایجاد میشود؟

کشیش هم موعظه را شروع کرد و گفت روماتیسم حاصل مستی و میگساری و بی بند و باری است

مردک با حالت منفعل دوباره سرش گرم روزنامه خودش شد
بعد کشیش از او پرسید تو حالا چند وقت است که روماتیسم داری؟
مردک گفت من روماتیسم ندارماینجا نوشته است پاپ اعظم دچار روماتیسم مزمن است !

 

/ 0 نظر / 8 بازدید