در گوشی با خدا (8)

ای خدای دانا

تو که همواره آیین راستی و منش نیک را استوار داشته ا‌ی، مرا چنان بیاموز که اندیشه‌های خردمندانه و گفته‌های زبانِ تو را بازگو کنم. خواسته ام آموزش‌هایی است که از آن‌ها بهترین زندگانی پدید آمده است.

ای خداوند جان و خرد

کسانی را که نیکوکار و نیک‌اندیش و بر راهِ راستی و درستی می‌بینی، کام‌روا ساز، بسی کام‌روا نیک می‌دانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی‌پاسخ بماند.

ای خدای دانا

با بودن این بخشش‌ها، از ما کاری سر نزند که تو و راستی و بهترین اندیشه را بیازاریم. ما همه با هم تو را می‌ستاییم زیرا که تنها تو را سزاوار ستایش می‌دانیم .

ای که بهترین هستی و با بهترین راستی هماهنگ هستی، با مهر و دل‌بستگی، بخشش‌های نیک‌منشی و درست‌اندیشی را برای خود و همه برای همیشه می‌خواهم .

ای راستی، آن نیکی و بهره را ارزانی دار. ای آرامش درونی، آرزوی مرا برآر .

آری آن نیرو و توانایی را بخش که پیام اندیشه‌انگیز تو را با کام‌یابی به همه برسانیم .

مزدا، از منشِ نیک برس و از آیینِ راستی زندگانی درازی را ارزانی دار.

خدیا، با سخنان راستینِ خود مرا یاری کن و نیرو بخش تا آزارِ بدخواهان را از میان بردارم .

من منش نیک را دریافته‌ام. پس چه هنگام راستی تو را خواهم دید؟

کی راه خدای بس توانا را خواهم یافت؟

ما را تنها به راه خودت راهنمایی کن و بس ...

الهی آمین ...

با تشکر از علیرضا ناجی ...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید